efsn06
0 Takipçi | 5 Takip
Kategorilerim

selçuk

Diğer İçeriklerim (42)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (0)
19 12 2012

Fotoğraf

Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2

Devamı

19 12 2012

PARALELLER VE MERİDYENLER

PARALELLER VE MERİDYENLER | görsel 1

   Paraleller (Enlem) Ve Meridyenler) Boylam                 Paraleller (Enlem) Dünya Haritasında gösterilen enine çizgilere enlem denir. Enlem veya paralel yerküre üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Dünya üzerindeki bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açısal değerine enlem denir. Ekvatorun güneyinde 90, kuzeyinde 90 adet olmak üzere toplam 180 paralel vardır.                         Enlem ve etkileri  * Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır.  * Matematik iklim kuşakları oluşur * Bitki örtüsü kutuplara doğru aralıksız kuşaklar oluşturur. Aynı enlem üzerindeki merkezlerde ortak özellikler  * Ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar.   * Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar.   * Gece-gündüz süreleri birbirine eşittir.   * Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır. * Iki meridyen arasındaki mesafe aynıdır. * Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir.   * Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km'dir. * Paralellerin dereceleri, Ekvatordan kutuplara doğru büyür. * Paralel daireler meridyenlere diktir.   * Doğu Batı yönlü uzanırlar.   * Tam çemberdirler.   * Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir.                Meridyenler (Boylam) Boylam: ekvatora dik açı yapacak şekilde yerküreyi 360 eşit parçaya böldüğü varsayı... Devamı

19 12 2012

Fotoğraf

Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2
Fotoğraf | görsel 3
Fotoğraf | görsel 4

Devamı

19 12 2012

Fotoğraf

Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2
Fotoğraf | görsel 3

Devamı

19 12 2012

TÜRKİYE'NİN MATEMATİK KONUMU

TÜRKİYENİN MATEMATİK KONUMU | görsel 1

    Matematik Konumu ve Etkileri Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır. Bu durumu ülkenin kutuptan çok Ekvator’a yakın olmasına ve ılıman kuşakta bulunmasına neden olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin iklimi üzerinde etkili olmaktadır. Onun için Türkiye’nin iklimi ne kutup bölgelerindeki kadar soğuk, ne de ekvatoral bölgedeki kadar sıcak ve yağışlıdır. Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich’in doğusunda bulunan bir ülkedir. Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları şöylece sıralanabilir: - Doğu - batı istikametinde 76 dakika yerel saat farkı bulunur. - Aynı anda tek ortak saat kullanılır. Çünkü doğu - batı yönünde fazla geniş değildir.  - Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez.   - Orta kuşakta yer alır.  - Mevsimler belirgin olarak görülür.  - Güneyden kuzeye gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar.  - Dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Buna bağlı olarak güney yamaçlarda yerleşmeler fazladır... Devamı

19 12 2012

Fotoğraf

Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2
Fotoğraf | görsel 3
Fotoğraf | görsel 4

Devamı

19 12 2012

Fotoğraf

Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2
Fotoğraf | görsel 3

Devamı

19 12 2012

TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU

TÜRKİYENİN ÖZEL KONUMU | görsel 1

            Türkiye'nin Özel Konumu    Özel konum; ülkemizin kıtalara, denizlere, önemli ticaret yollarına, komşularına göre belirlenen konumdur.    Ayrıca ülkemizin bulunduğu yerden dolayı kazandığı yüzeyşekilleri, yükselti, jeolojik özellikleri, yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri gibi durumları da özel konumuyla ilgilidir.  Bitki örtüsünün yükseltiye bağlı olarak çeşitlenmesi özel konumlailgilir.   Türkiye'nin Özel Konumunun Sonuçları    * Eski Dünya karalarının birbirine en çok yaklaştığı bir alanda bulunur. (Avrupa, Asya, Afrika)   * İki yarımada üzerinde bulunur. (Balkan - Anadolu)    * Stratejik açıdan çok önemli iki boğaza sahiptir. (Istanbul ve Çanakkale)    * Üç tarafı denizlerle çevriii yarımada durumundadır.    * Yüzey şekilleri çeşitli, engebeli arazi fazladır.    * Farklı jeolojik zamanlara ait arazi yapısı nedeniyle maden bakımından oldukça zengin ve çeşitlilik göstermesi    *Ekonomik, küıtürel ve siyasal yönlerden çok farklı ülkelerle  komşu olması   ... Devamı

19 12 2012

Fotoğraf

Fotoğraf | görsel 1
Fotoğraf | görsel 2

Devamı